Zoek foto - image

Geavanceerd zoeken

Bookmark and Share

Gebruiksvoorwaarden: Onlinestockfotos

versie 1.0

Neem deze gebruiksovereenkomst zorgvuldig door voordat u op deze website digitale foto's aankoopt. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden zoals in deze gebruiksvoorwaarden uiteengezet zie dan af van het aankopen van digitale foto's op deze website. Deze overeenkomst heeft betrekking op de gebruiker en, indien de gebruiker handelt uit naam van een opdrachtgever ook op die opdrachtgever.

Alle afbeeldingen op de website www.onlinestockfoto.nl zijn beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten en verdragen. Onlinestockfotos bezit alle rechten, inclusief auteursrecht op de foto's.
Beperkingen op het gebruik van aangekochte foto's van onlinestockfoto:
- U mag onze foto's niet gebruiken voor websites waarbij de foto wordt getoond met een resolutie groter dan 1000 x 700 pixels.
- U mag onze foto's niet gebruiken voor toepassingen (in bijvoorbeeld posters, flyers, brochures, promotiemateriaal, verpakkingsmateriaal en visitekaartjes) waarbij het aantal prints de 25.000 exemplaren overschrijdt.
- U mag op geen enkel ogenblik een derde toestaan of machtigen om onze foto's te gebruiken of opnieuw te verkopen als onderdeel van een product of Web-pagina.
- Het is niet toegestaan om onze foto's of onderdelen daarvan om welke reden ook door te verkopen of weg te geven - gratis te verstrekken.
- U mag onze foto's niet gebruiken in relatie met onwettig, obsceen, immoreel, racistisch of erotisch materiaal.
- In geval van afgeleide werken gebaseerd op één of meer foto's van onlinestockfotos blijven alle rechten van deze foto's in de handen van onlinestockfotos.

Geldigheid gebruikersvoorwaarden

Onlinestockfotos behoud zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden op enig moment, zonder nadere bekendmaking te wijzigen. Uw betreding en gebruik van de site is onderhevig aan de huidige versie van de gebruiksvoorwaarden, regels en richtlijnen zoals op deze website vermeld op het moment van gebruik. Controleer de "Gebruiksvoorwaarden" van onlinestockfotos.nl daarom regelmatig om de dan geldende voorwaarden door te nemen.

Leveringsvoorwaarden

- Na ontvangst van uw betaling leveren wij de digitale foto's binnen 3 werkdagen behoudens de officieel vastgestelde vakanties voor Midden Nederland, exclusief de zomervakantie.
- Levering van digitale foto's geschiedt in eerste instantie per attachment in een email zoals deze is opgegeven door de gebruiker in het bestelformulier.
- Indien om technische redenen email niet mogelijk is vind levering via een beveiligde locatie op onze website plaats kenbaar gemaakt via het email-adres zoals deze is opgegeven door de gebruiker in het bestelformulier.

Websitegebruikersvoorwaarden

Hoewel aan de inhoud van deze website de nodige zorg wordt besteed, aanvaardt Onlinestockfotos geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van informatie op deze website, of van het gebruik van deze website of van de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Daarnaast verklaard u de werking van de Website op geen enkele wijze zal onderbreken of pogen te onderbreken. Tevens mag u geen geautomatiseerde programma's gebruiken om de gewatermerkte foto's te downloaden van onze website of via reserve engineering een database aan te maken van onze gewatermerkte foto's. Tenslotte mag u geen watermerken in digitale foto's pogen te verwijderen met als doel om deze foto's vervolgens weer aan te bieden.

Contact

U kunt contact opnemen met Onlinestockfotos onder het volgende email-adres.

 

Foto Gallery

In het onderstaande foto-overzicht ziet u een selectie van onze stock-foto's.